Home

Date generale despre proiect

Număr contract: 216/ 2012

 

Titlu proiect INCLUSIV-ACTIV-EFICIENT (IAE)

 

Autoritatea contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

 

Consorțiu

Coordonator: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română

Partener 1: Holt Romania Fundația de Consultanță și Servicii Sociale pentru Copii și Familii – Filiala Iași

Partener 2: Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare socio-economică Catalactica

Partener 3: Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

 

Perioadă de implementare: 36 luni (16 iulie 2012 – 15 iunie 2016)

 

Total buget: 2.000.000 lei

 

Scopul proiectului: să dezvolte trei servicii care ar crește șansele de acces la piața muncii a grupurilor vulnerabile prin ocuparea în activități din domeniul economiei sociale.

 

Obiectivele proiectului

1      Identificarea formelor de economie socială care pot contribui la creșterea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile.

2      Dezvoltarea, testarea, validarea si diseminarea unui set de instrumente pentru inserția pe piața muncii a grupurilor vulnerabile cu ajutorul economiei sociale.

3      Să contribuie la cunoașterea sectorului economiei sociale din România și la încurajarea abordărilor comparative ale domeniului la nivel național și internațional

 

Produsele proiectului:

Un sistem de monitorizare și evaluare a organizațiilor de economie socială

O bază de date online, cu acces gratuit și interactivă cu organizațiile de economie socială

Un set de instrumente pentru comunitățile de romi care să vizeze ocuparea forței de muncă a romilor.

 

Rezultate estimate

•       Colectarea si analiza uniformă a datelor privind economia socială la nivel naţional şi internaţional

•       Working paper privind provocările şi oportunităţile de dezvoltare a economiei sociale în România

•       Chestionar de culegere de date, instrumente de cercetare, culegere de date; 1500 de persoane intervievate, informaţiile introduse în baza de date; Working paper privind metodologia şi designul cercetării

•       Ghid de interviu in profunzime, 30 de interviuri în profunzime realizate, transcrise şi analizate, Raport tehnic

•       Ghid de focus grup; 6 focus grupuri realizate, transcrise şi analizate; Raport tehnic

•       Ghid de discuţie pentru experţi; 20 interviuri cu experţi realizate, transcrise şi analizate; Raport tehnic

•       Raport naţional şi recomandări de politici

•       Raport naţional preliminar

•       Raport naţional final şi recomandări de politici

•       Prezentare raport final de cercetare

•       Sistem de monitorizare şi evaluare a instituţiilor de economie socială pregătit pentru testare

•       Baza de date online privind instituţiile de economie socială care furnizează locuri de muncă pregătită pentru testare

•       Toolkit pentru comunităţile de romi care încurajează ocuparea pregătit pentru testare

•       Testarea şi sincronizarea indicatorilor, viabilitatea sistemului de indicatori

•       Sistem de monitorizare şi evaluare a instituţiilor de economie socială

•       Testarea şi sincronizarea indicatorilor, viabilitatea sistemului

•       Baza de date interactivă privind instituţiile de economie socială care furnizează locuri de muncă cu acces liber

•       Testarea şi sincronizarea indicatorilor, viabilitatea sistemului

•       Workshop cu persoanele interesate

•       Toolkit pentru comunităţile de romi care încurajează ocuparea pregătit funcţional

 

 

Rezultate științifice obținute până în prezent

 

Până la data de 15 februarie 2016 au fost diseminate rezultatele obținute de echipa de cercetare după cum urmează:

•       48 de prezentări la conferințe naționale și internaționale (pentru mai multe detalii a se vedea secțiunea prezentări la conferințe din cadrul rubricii rezultate)

•       22 articole publicate (pentru mai multe detalii a se vedea secțiunea rapoarte, studii din cadrul rubricii rezultate)

•       Două working paper elaborate și lansate pe site-ul proiectului (pentru mai multe detalii a se vedea secțiunea working paper din cadrul rubricii rezultate)

 

 

Rezultate diseminate (articole, cărți, capitole de cărți, participări conferințe etc.)

 

Articole

Sorin Cace, Gelu Duminică, Lucian Sfetcu, 2013, Roma on the labor market social inclusion în Mihaela Tomiță (coordonator), Social control and vulnerable groups The Fourth International Conference Psycho-Social Perspectives in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 177-180

 

Ștefan Cojocaru, Simona Stanescu, Lucian Sfetcu, 2013, Social economy – means of social inclusion of Roma, în Mihaela Tomiță (coordonator), Social control and vulnerable groups The Fourth International Conference Psycho-Social Perspectives in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 197-200

 

Victor Nicolaescu, Sorin Cace, Daniel Arpinte, 2013, Balance between supply and demand in the provision of social economy in Romania în Mihaela Tomiță (coordonator), Social control and vulnerable groups The Fourth International Conference Psycho-Social Perspectives in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 421-426

 

Iulian Stănescu, Andreia Anton, Daniela Cojocaru, 2013, Entreprenuership in rural area, în Mihaela Tomiță (coordonator), Social control and vulnerable groups The Fourth International Conference Psycho-Social Perspectives in the Quasi-Coercive Treatment of Offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 533-537

 

Adriana Neguț. Economie socială, capital social și dezvoltare locală. în Revista Calitatea Vieții, XXIV, nr. 2, 2013, p. 195-212

 

Simona Maria Stănescu, Sorin Cace, Filip Alexandrescu, Victor Nicolaescu, 2013,

The Failed Promise of Solidarity: Vulnerable Individuals and Social Economy Enterprises in Romania in Elena Zamfir, Filomena Mangio, The European Culture for Human Rights the Right to Hapiness (în curs de publicare)

 

Sorin Cace, Simona Maria Stănescu, 2013, Role of the social economy to increase social inclusion, în Procedia – Social and Behavioral Sciences (în curs de publicare)

 

Ștefan Cojocaru, Lucian Sfetcu, 2013, Partnership in social economy în Procedia – Social and Behavioral Sciences(în curs de publicare)

 

 

Participări la conferințe

 

Sorin Cace Social economy and employment in Romania, prezentată în cadrul conferinței internaționale Sociologia europeană: noi provocări și oportunități, secțiunea 4 Economie socială, provocări și oportunități pe piața muncii Oradea, 26-29.09.2012

 

Victor Nicolaescu Best practices in social economy – transfer of success through social innovation, prezentată în cadrul conferinței internaționale Sociologia europeană: noi provocări și oportunități, secțiunea 4 Economie socială, provocări și oportunități pe piața muncii Oradea, 26-29.09.2012

 

Lucian Sfetcu Development perspectives of social economy in Romania prezentată în cadrul conferinței internaționale Sociologia europeană: noi provocări și oportunități, secțiunea 4 Economie socială, provocări și oportunități pe piața muncii Oradea, 26-29.09.2012

 

Simona Maria Stănescu Perceptions of legal framework – social economy organisations from development regions South East and Bucharest Ilfov, prezentată în cadrul conferinței internaționale Sociologia europeană: noi provocări și oportunități, secțiunea 4 Economie socială, provocări și oportunități pe piața muncii Oradea, 26-29.09.2012

 

Simona Maria Stănescu, Sorin Cace, Victor Nicolaescu, Antreprenoriat social și calitatea vieții grupurilor vulnerabile,prezentată în cadrul conferinței internaționale The European culture for Human rights The right to happiness, workshop 5 Relation between quality of life and hapiness, București, 14.12.2012

 

Victor Nicolaescu Training in social enterprises in Romania. Paradigms  prezentată în cadrul conferinței internaționale interregionale Antreprenoriat social: provocarea unei mari idei pentru a deveni de succes. Importanța formarii în întreprinderile sociale, București, 20.03.2013

 

Simona Maria Stănescu, Paths towards a sustainable development of social economy in Romania, prezentată în cadrul conferinței internaționale interregionale Antreprenoriat social: provocarea unei mari idei pentru a deveni de succes. Importanța formarii în întreprinderile sociale, București, 20.03.2013

 

Simona Maria Stănescu, Valentina Vasile, Why do we need a strategy for Romanian social economy sector development? A socio-economic approach, prezentată în cadrul conferinței internaționale Social economy Place and role in contemporany economy, Alba Iulia, 28-29.03.2013

 

Corina Cace, Daniela Nicolaescu, Promotion of the Good Practices in the Social Economy, prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and Social Development, Iași, 10-13.04.2013

 

Sorin Cace, Simona Maria Stănescu, Role of the Social Economy to Increase Social Inclusion, prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and Social Development, Iași, 10-13.04.2013

 

Ștefan Cojocaru, Andreia Anton, Alternative sources of financing for the social economy, prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and Social Development, Iași, 10-13.04.2013

 

Ștefan Cojocaru, Lucian Sfetcu, Partnership in social economy, prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and Social Development, Iași, 10-13.04.2013

 

Gelu Duminica, Sorin Cace, Importance of the Social Economy for the Employment of Roma People prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and Social Development, Iași, 10-13.04.2013

 

Victor Nicolaescu, Daneial Cojocaru, Monitoring and evaluation of the Social Inclusion of the Vulnerable Groupsprezentată în cadrul conferinței internționale Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, Current Paradigms in Social Sciences, sesiunea Education and Social Development, Iași, 10-13.04.2013

 

Sorin Cace, Gelu Duminică, Lucian Sfetcu, Roma on the labor market: social inclusion, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, Social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, secțiunea Law, order and vulnerable groups, Timișoara, 24-25.04.2013

 

Ștefan Cojocaru, Construction perspective of social vulnerability. Approached and intervention in vulnerable groups, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, Social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, Timișoara, 24-25.04.2013

 

Ștefan Cojocaru, Simona Stanescu, Lucian Sfetcu, Social economy – means of social inclusion of Roma, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, Social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, Timișoara, 24-25.04.2013

 

Victor Nicolaescu, Corina Cace, Balance between supply and demand in the provision of social economy in Romania, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, Social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, Timișoara, 24-25.04.2013

 

Iulian Stănescu, Andreia Anton, Daniela Cojocaru, Entrepreneurship in rural areas, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, Social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, Timișoara, 24-25.04.2013

 

Simona Maria Stănescu Inventar al principalelor tipuri de cercetări și studii care s-au realizat în România privind economia socială, prezentată în cadrul conferinţei internaționale Practici de economie socială și solidară cu potențial de dezvoltare în România, Atelierul 5 Resurse locale, naționale și internaționale care pot susține dezvoltarea economiei sociale, Timișoara, 17.05.2013

 

Adriana Neguț, Economia socială – capital social și dezvoltare locală, prezentată în cadrul conferinţei Economia socială și calitatea vieții în România, București, 28.06.2013

 

Simona Maria Stănescu Cercetările privind economia socială din România – o analiză critică, prezentată în cadrul conferinţei Economia socială și calitatea vieții în România, București, 28.06.2013

 

Simona Maria Stănescu, Sorin Cace, Iulian Stănescu, Scenarii pentru dezvoltarea durabilă a economiei sociale,prezentată în cadrul conferinţei Economia socială și calitatea vieții în România, București, 28.06.2013

 

Prezentari la conferinte

 

2015

•       Simona Maria Stănescu, 2015. Employment of vulnerable people in social economy in Romania prezentata in cadrul conferinei internaționale Quality of life: a challenge for social policy, București, 23-25.04.2015

DE ADAUGAT

  • Arpinte, Daniel și Adriana Neguț. European Social Fund and social economy in Romania: opportunities and challenges, Conferința Națională a Societății Sociologilor din România, Brașov, România, 19-21 noiembrie 2015.
  • Arpinte, Daniel și Adriana Neguț. The future of social economy in Romania: Exploring development alternatives. în cadrul conferinței internaționale ”Young Researchers in the Social Sciences”, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, 21-22 mai 2015.

2014

•       Stănescu, S.M., Cace, S., Nemțanu, M. (2014). Potential of entrepreneurs in social economy as actors of sustainable development, prezentată în cadrul conferinței internaționale Perspective europene ale pieței muncii – inovare, competențe, performanță, organizată de Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române, 20-21 noiembrie 2014, București;

•       Stănescu, S.M., Cace, S. (2014). Employment in social economy in Romania – a qualitative approach, prezentată în cadrul conferinței internaționale Shaping europe 2020: socio-economic research, 4th international interdisciplinary symposium,organizată de Pro Global Science Association, 14-15 noiembrie 2014, București;

•       Cace, S., Stănescu, S.M., Neguţ, A. (2014). Provocările entităților de economie socială din România – o abordare calitativă, prezentată în cadrul conferinței internaționale Conferinţa anuală a cercetării în sociologie şi asistenţă socială,organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Fundaţia Academia Ardeleană şi Societatea Sociologilor din România, ediția a XIII-a, 17-18 octombrie 2014, Sibiu;

•       Stănescu, S.M., Stănescu I. (2014). Promoting entrepreneurship in social economy as an innovatory employment alternative for vulnerable groups in Romania, prezentată în cadrul conferinței internaționale International conference on social sciences 2014, organizată de EUSER în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, 19-20 septembrie 2014, București;

•       Stănescu, S.M. (2014). Strategic elements for supporting social economy in Romania, prezentată în cadrul conferinței internaționale Society of the 21st century. challenges, trends, and perspectives, organizată de Societatea Sociologilor din România și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 10 mai 2014, Iași;

•       Neguţ, A., Mihalache, F. (2014). The role of the social economy in local development, prezentată în cadrul conferinței internaționale Society of the 21st century. challenges, trends, and perspectives, organizată de Societatea Sociologilor din România și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 10 mai 2014, Iași;

•       Stănescu, S.M., Cace, S., Nemțanu, M. (2014). Institutional resilience of social economy entities: rethinking social profit in Romania, prezentată în cadrul celui de al doilea Congres mondial dedicat rezilienței „de la persoană la societate”, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, 9 mai 2014, Timișoara;

•       Clicinschi, C., Sfetcu, L. (2014). Parental education – a program that builds resilience of parents from the vulnerable families, prezentată în cadrul celui de al doilea Congres mondial dedicat rezilienței „de la persoană la societate”, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, 9 mai 2014, Timișoara;

•       Cace, S., Sfetcu, L. (2014). Social economy for roma population – intervention strategies for supporting the social integration of roma ethnics in Romania, prezentată în cadrul celui de al doilea Congres mondial dedicat rezilienței „de la persoană la societate”, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, 9 mai 2014, Timișoara;

•       Stănescu, S.M., Vasile, V., Bălan, M., Petre. R. T. (2014). Community resilience and social inclusion of roma living in rural areas: development of a win win strategy, prezentată în cadrul celui de al doilea Congres mondial dedicat rezilienței „de la persoană la societate”, organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, 9 mai 2014, Timișoara;

•       Stănescu, S.M., Cace, S., Stănescu, I. (2014). Who is afraid of the social economy law?, prezentată în cadrul conferinţei internaționale „Tineri cercetători în ştiinţele sociale, organizată de Şcoala doctorală în domeniile Sociologie şi Filozofie şi de Departamentul de Sociologie din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara, 7 mai 2014, Timişoara;

•       Stănescu, S.M., Vasile, V. (2014). Challenges of public policies for roma minority in Romania prezentată în cadrul conferinţei internaționale „Tineri cercetători în ştiinţele sociale, organizată de Şcoala doctorală în domeniile Sociologie şi Filozofie şi de Departamentul de Sociologie din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara, 7 mai 2014, Timişoara;

•       Stănescu, S.M. (2014). Educaţia antreprenorială: o condiţie a integrării socio profesionale a tinerilor, prezentată în cadrul conferinței internaționale Educaţia copilului şi efectele sociale, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârtsice, 29 aprilie 2014 Bucureşti;

 

2013

•       Stanescu, I., Dumitru, M. (2013). Politicile sociale: perspectiva opiniei publice, prezentată în cadrul conferintei internationale Towards the good society-european PERSPECTIVES, organizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, 24-26 octombrie 2013, București;

•       Neguţ, A. (2013). Recent Approaches to Social Economy, prezentată în cadrul conferinţei internaţionale Towards the good society-european perspectives, organizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, 24-26 octombrie 2013, București;

•       Alexandrescu, F., Stănescu, S.M., Anghel, I. (2013). Cooperatives as networked associations: the strength and decline of cooperatives in Romania, prezentată în cadrul conferinţei internaţionale Towards the good society-european perspectives, organizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, 24-26 octombrie 2013, București;

•       Stanescu, S.M., Șoitu, T. (2013). Paths for social economy development in Romania, prezentată în cadrul conferinţei internaţionale Towards the good society-european perspectives, organizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, 24-26 octombrie 2013, București;

•       Stanescu, S.M., Vasile, V., Tomiță, M., Petre, R. T. (2013). Employability of vulnerable groups through social economy, prezentată în cadrul conferinţei internaţionale Towards the good society-european perspectives, organizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, 24-26 octombrie 2013, București;

•       Neguţ, A. (2013). Researches on Social Economy in Romania, prezentată în cadrulEuropean summer school on social economy, ediţia a 3-a, „Social entrepreneurhip in a global context, 8-13 iulie 2013, Bertinoro, Italia;

•       Neguț, A. (2013). Economia socială – capital social și dezvoltare locală, prezentată în cadrul conferinţei Economia socială și calitatea vieții în românia, organizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, 28 iunie 2013, București;

•       Stănescu, S.M. (2013). Cercetările privind economia socială din România – o analiză critică, prezentată în cadrul conferinţei Economia socială și calitatea vieții în românia, organizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, 28 iunie 2013, București;

•       Stănescu, S.M., Cace, S., Stănescu, I. (2013). Scenarii pentru dezvoltarea durabilă a economiei sociale, prezentată în cadrul conferinţei Economia socială și calitatea vieții în românia, organizată de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, 28 iunie 2013, București;

•       Stănescu, S.M. (2013). Inventar al principalelor tipuri de cercetări și studii care s-au realizat în România privind economia socială, prezentată în cadrul conferinţei internaționale Practici de economie socială și solidară cu potențial de dezvoltare în românia, Atelierul 5 Resurse locale, naționale și internaționale care pot susține dezvoltarea economiei sociale, Universitatea de Vest din Timișoara, 17 mai 2013, Timișoara;

•       Cace, S., Duminică, G., Sfetcu, L. (2013). Roma on the labor market: social inclusion, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, secțiunea Law, order and vulnerable groups, Universitatea de Vest din Timișoara, 24-25 aprilie 2013, Timișoara

•       Cojocaru, S. (2013). Construction perspective of social vulnerability. Approached and intervention in vulnerable groups, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, Universitatea de Vest din Timișoara, 24-25 aprilie 2013, Timișoara;

•       Cojocaru, S., Stanescu, S.M., Sfetcu, L. (2013). Social economy – means of social inclusion of Roma, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, Universitatea de Vest din Timișoara, 24-25 aprilie 2013, Timișoara;

•       Nicolăescu, V., Cace, C. (2013). Balance between supply and demand in the provision of social economy in Romania, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, Universitatea de Vest din Timișoara, 24-25 aprilie 2013, Timișoara;

•       Stănescu, I., Anton, A., Cojocaru, D. (2013). Entrepreneurship in rural areas, prezentată în cadrul conferinței internationale Psychosocial perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, social control and vulnerable groups (SPECTO) 2013, Universitatea de Vest din Timișoara, 24-25 aprilie 2013, Timișoara;

•       Cace, S., Stănescu, S.M. (2013). Role of the Social Economy to Increase Social Inclusion, prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, universality, mentality, education, novelty, current paradigms in social sciences, sesiunea Education and Social Development, 10-13 aprilie 2013, Iași;

•       Cojocaru, S., Anton, A. (2013). Alternative sources of financing for the social economy, prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, universality, mentality, education, novelty, current paradigms in social sciences, sesiunea Education and Social Development, 10-13 aprilie 2013, Iași;

•       Cojocaru, S., Sfetcu, L. (2013). Partnership in social economy, prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, universality, mentality, education, novelty, current paradigms in social sciences, sesiunea Education and Social Development, 10-13 aprilie 2013, Iași;

•       Duminică, G., Cace, S. (2013). Importance of the Social Economy for the Employment of Roma People, prezentată în cadrul conferinței internționale Logos, universality, mentality, education, novelty, current paradigms in social sciences, sesiunea Education and Social Development, 10-13 aprilie 2013, Iași;

•       Nicolăescu, V., Cojocaru, D. (2013). Monitoring and evaluation of the Social Inclusion of the Vulnerable Groups, prezentată în cadrul conferinței internționaleLogos, universality, mentality, education, novelty, current paradigms in social sciences, sesiunea Education and Social Development, 10-13 aprilie 2013, Iași;

•       Stănescu, S.M., Vasile, V. (2013). Why do we need a strategy for Romanian social economy sector development? A socio-economic approach, prezentată în cadrul conferinței internaționale Social economy place and role in contemporany economy, 28-29 martie 2013, Alba Iulia;

•       Stănescu, S.M. (2013). Paths towards a sustainable development of social economy in Romania, prezentată în cadrul conferinței internaționale interregionaleAntreprenoriat social: provocarea unei mari idei pentru a deveni de succes. importanța formarii în întreprinderile sociale, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 20 martie 2013,  București;

•       Nicolăescu, V. (2013). Training in social enterprises in Romania. Paradigms, prezentată în cadrul conferinței internaționale interregionale Antreprenoriat social: provocarea unei mari idei pentru a deveni de succes. importanța formarii în întreprinderile sociale, organizată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 20 martie 2013,  București;

 

2012

•       Stănescu, S.M., Cace, S., Nicolăescu, V. (2012). Antreprenoriat social și calitatea vieții grupurilor vulnerabile, prezentată în cadrul conferinței internaționale The european culture for human rights the right to happiness, workshop 5 Relation between quality of life and hapiness, 14 decembrie 2012, București;

•       Stanescu, S.M., Dragotoiu, A., Marinoiu, A. (2012). Overview of social benefits managed by Ministry of Labour, Family and Social Protection, prezentată în cadrul conferinței internaționale European sociology: new challenges and opportunities, organizată de ARS, Universitatea din Oradea şi ICCV, 27-29 septembrie 2012, Oradea;

•       Neguţ, A. (2012). Factors influencing the evaluation use/ Factori care influenţează utilizarea evaluării, prezentare în cadrul conferinței internaționale “European sociology: new challenges and opportunities”, organizată de ARS, Universitatea din Oradea şi ICCV, 27-29 septembrie 2012, Oradea;

•       Arpinte, D., Neguţ, A. (2012). secţiunea The State of Social Programs and Projects Evaluation in Romania, în cadrul conferinței internaționale “European sociology: new challenges and opportunities”, organizată de ARS, Universitatea din Oradea şi ICCV, 27-29 septembrie 2012, Oradea;

•       Cace, S. (2012). Social economy and employment in Romania, prezentată în cadrul conferinței internaționale European sociology: new challenges and opportunities, organizată de ARS, Universitatea din Oradea şi ICCV, 27-29 septembrie 2012, Oradea;

•       Nicolaescu, V. (2012). Best practices in social economy – transfer of success through social innovation, prezentată în cadrul conferinței internaționale European sociology: new challenges and opportunities, organizată de ARS, Universitatea din Oradea şi ICCV, 27-29 septembrie 2012, Oradea;

•       Sfetcu, L. (2012). Development perspectives of social economy in Romania prezentată în cadrul conferinței internaționale European sociology: new challenges and opportunities, organizată de ARS, Universitatea din Oradea şi ICCV, 27-29 septembrie 2012, Oradea;

•       Stănescu, S.M. (2012). Perceptions of legal framework – social economy organisations from development regions South East and Bucharest Ilfov, prezentată în cadrul conferinței internaționale European sociology: new challenges and opportunities, organizată de ARS, Universitatea din Oradea şi ICCV, 27-29 septembrie 2012, Oradea;

•       Stanescu, S.M. (2012). Challenges of improving legal framework with impact on social economy organizations in Romania, prezentată în cadrul conferinţei internaţionale Social economy trends or reality organizată, 20-22 septembrie 2012, Suceava;

 

Rapoarte, studii

 

2014

•       Stănescu, S. M., Cace, S., Nemțanu, M. (2014). Institutional resilience of social economy entities: Rethinking social profit in Romania, în Ionescu, Ș., Tomiță, M., Cace, S. (coordonatori), From person to society, the second world congress on resilience, 8-10 mai, 2014, ISBN 978-88-7587-697-5, Medimond International Proceedings, Bologna; Italia, pp. 285-284;

•       Stănescu, S. M., Vasile, V., Bălan, M., Petre, R. T. (2014). Community resilience and social inclusion of roma living in rural areas: development of a win win strategy, în Ionescu, Ș., Tomiță, M., Cace, S. (coordonatori),From person to society, the second world congress on resilience, 8-10 mai, 2014, ISBN 978-88-7587-697-5, Medimond International Proceedings, Bologna; Italia, pp. 627-630;

•       Cace, S., Sfetcu, L. (2014). Social economy for roma population – intervention strategies for supporting the social integration of roma ethnics in Romania, în Ionescu, Ș., Tomiță, M.; Cace, S. (coordonatori), From person to society, the second world congress on resilience, 8-10 mai, 2014, ISBN 978-88-7587-697-5, Medimond International Proceedings, Bologna; Italia, pp.609-612;

 

2013

•       Cace, S., Duminică, G., Sfetcu, L. (2013). Roma on the labor market social inclusion, în Tomiță, M. (coordonator), Social control and vulnerable groups the fourth international conference psycho-social perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 177-180;

•       Cojocaru, S., Stanescu, S.M., Sfetcu, L. (2013). Social economy – means of social inclusion of Roma, în Tomiță, M. (coordonator), Social control and vulnerable groups the fourth international conference psycho-social perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 197-200;

•       Nicolăescu, V., Cace, S., Arpinte, D. (2013). Balance between supply and demand in the provision of social economy in Romania, în Tomiță, M. (coordonator), Social control and vulnerable groups the fourth international conference psycho-social perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 421-426;

•       Stănescu, I., Anton, A., Cojocaru, D. (2013). Entreprenuership in rural area, în Mihaela Tomiță (coordonator),Social control and vulnerable groups the fourth international conference psycho-social perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders, SPECTO 2013, ISBN 978-88-7587-673-9, pp. 533-537;

•       Neguț, A. (2013). Economie socială, capital social și dezvoltare locală. Revista calitatea vieții, XXIV, nr. 2, 2013, pp. 195-212;

•       Neguţ, A. (2013). Capital social, economie socială şi dezvoltare locală, în Petrescu, C. (2013). (coordonator),Economia socială în contextul dezvoltării locale. Iaşi, Polirom, pp. 31-46;

•       Stănescu, S.M. (2013). Innovatory employment in social economy: busting social entrepreneurship versus regulating social insertion enterprises. Revista de cercetare și intervenție socială, vol. 43, pp. 142- 154; www.rcis.ro

•       Cace, S., Stănescu, S.M. (2013). Role of the social economy to increase social inclusion. Procedia – social and behavioral sciences – logos universality mentality education novelty, vol. 92, LUMEN 2013, Iasi, Romania, 10–13 April 2013, pp. 117-121;

•       Cojocaru, S., Sfetcu, L. (2013). Partnership in social economy. Procedia – social and behavioral sciences, logos universality mentality education novelty, vol. 92, LUMEN 2013, Iasi, Romania, 10–13 April 2013, pp. 197-201;

•       Cace, C., Cace, S., Cojocaru, S., Sfetcu, L., (2013). Social Economy in Romania – Challenges and Perspectives. Transylvanian review of administrative sciences, No. 40 E, pp. 5-21; www.rtsa.ro

•       Stănescu, S.M., Cace, S., Alexandrescu, F., Nicolăescu, V. (2013). The failed promise of solidarity – vulnerable individuals and social economy enterprises in Romania, în Zamfir, E., Maggino, F. (eds.) The right to happiness, the relation between happiness and the quality of life, Cambridge Scholars Publishing, pp. 159-166;

 

2012

•       Nicolăescu, V., Cace, C., Cace, S. (2012). Importance of financing the social economy projects, Journal of community positive practices, Nr. 3/2012, 520-536; www.jppc.ro

•       Nicolăescu, V., Nicolăescu, D. (2012). European perspectives on the social economy, Journal of community positive practices, Nr. 4/2012, 726-743; www.jppc.ro

•       Cace, C., Nicolăescu, V. (2012). Book review. Between opportunities and risks: the offer of social economy in bucharest-ilfov and south-east regions of development, Journal of community positive practices, Nr. 2/2012, 335-339; www.jppc.ro

•       Sfetcu, L. (2012). Book review. Social economy. Comparative analysis in eight member states of the European Union, Journal of community positive practices, Nr. 4/2012, 852-856; www.jppc.ro

•       Cace, S., Arpinte, D., Cace, C., Cojocaru, D. (2012). Financial resources management-Factor of sustainable development of the NGOs implementing social economy activities, Transylvanian review of administrative sciences, No. 35 E/2012, pp. 45-61; www.rtsa.ro

•       Cace, C., Cace, S., Cojocaru, S., Nicolăescu, V. (2012). The European social funds within the context of the economic crisis from Romania, Transylvanian review of administrative sciences, No. 36 E/2012, pp 50-66; www.rtsa.ro

•       Nicolăescu, V. (2012). Good practices assessment in the sector of social economy. Revista de cercetare și intervenție socială, 39, 117-133; www.rcis.ro

•           Cace, C., Nicoălescu, V. (2012). Book review. Another type of occupation: the need of social economy in the bucharest – ilfov and south east development regions. Revista de cercetare și intervenție socială, 37, 207-211; www.rcis.ro

Inclusiv Activ

Date generale despre proiect Număr contract: 216/ 2012   Titlu proiect INCLUSIV-ACTIV-EFICIENT (IAE)   Autoritatea contractantă: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)   Consorțiu Coordonator: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română Partener 1: Holt Romania Fundația de Consultanță și Servicii Sociale pentru Copii și Familii – Filiala Iași Partener …

Read more