Parteneriat

  • Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română este una dintre cele mai prestigioase instituţii de cercetare ale Academiei Române, ca parte a Institutului Național de Cercetări Economice. Specificul activității institutului este unul interdisciplinar, implicând evaluare de tip socio-economic, cu contribuții din sociologie, economie, cercetare de piață, științe ale administrației publice, management, psihologie sau științe politice. Însă institutul rămâne dedicat în primul rând cercetării sociale. În cei 22 de ani de existență, ICCV a acumulat o importantă experiență în realizarea de cercetări empirice, eșantionare, culegere de date și analiză, în special în domeniile grupurilor dezavantajate social, politicilor sociale, sărăciei, calităţii vieții şi valorilor sociale. În domeniul economiei sociale, ICCV a realizat cele mai importante cercetări ca partener al Asociației Catalactica.
  • HOLT România Fundația de Consultanță și Servicii Sociale pentru Copii și Familii, filiala Iași.  Holt România este o organizaţie nonguvernamentală cu experienţă  de peste 16 ani în domeniul protecţiei copilului şi familiei în România şi îşi desfăşoară activitatea în sediul central din Constanţa, în două filiale, în Iaşi şi Târgu Mureş, şi în două puncte de lucru, în Medgidia şi Sighişoara. Obiectivele organizaţiei sunt sprijinirea copiilor şi familiilor acestora în vederea reducerii factorilor de risc de abuz/neglijare/abandon/instituţionalizare,  promovarea drepturilor copilului la o familie proprie, dezvoltarea de programe de instruire şi asistenţă tehnică în vederea consolidării capacităţii autorităţilor locale, organizaţiilor nonguvernamentale şi a comunităţilor locale de a oferi servicii sociale profesionale în domeniul protecţiei copilului. În 2010, cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România, organizaţia a înfiinţat Centrul pentru Cercetarea Copilăriei şi Parentalităţii, în cadrul căruia s-au desfăşurat patru cercetări în cursul aceluiaşi an.
  • Asociația pentru Dezvoltare şi  Promovare Socio-Economică Catalactica  are peste 12 ani de experiență în implementarea proiectelor din domeniul social (fie proiecte de intervenție, în special pentru grupuri dezavantajate, fie proiecte de cercetare). În domeniul economiei sociale, Asociația Catalactica este unul dintre cei mai importanți actori la nivel național. Gestionează două importante centre de economie socială înființate ca urmare a două proiecte strategice cu finanțare din Fondul Social European (ambele proiecte au acoperit regiuni cu un total de peste 50% din populația României), centre care cumulează o importantă expertiză în domeniu. Primul centru funcționează din 2010 în Alexandria, județul Teleorman, și are deja un rol important in promovarea economiei sociale la nivel regional. În afara activităților curente de formare și valorizare a produselor de cercetare, centrul gestionează Revista Europeană de Economie Socială[2]. Al doilea centru funcționează în București și este una dintre cele mai importante structuri de promovare a economiei sociale: derulează diverse activități în domeniu și are parteneriate cu cei mai semnificativi furnizori de servicii sociale din regiunile  București-Ilfov și Sud-Est.
  • Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”s-a orientat în cei 14 ani de activitate către păstrarea şi afirmarea personalităţii rromilor prin activităţi de cercetare, documentare şi difuzare, elaborare şi implementare a politicilor sociale în folosul acestora. Încă din primul an de activitate, Agenţia Împreună a adus un element de noutate în rândul ONG-urilor rome: metoda dezvoltării comunitare, bazată pe valorizarea resurselor comunităţii, care a inspirat şi numele organizaţiei. Principalele obiective ale organizaţiei sunt dezvoltarea comunităţilor de rromi în contextul drepturilor civile, sociale, politice şi economice şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare si parteneriat cu asociaţii private, publice, naţionale si internaţionale, specializate in cercetarea si implementarea programelor sociale pentru rromi. Pe parcursul activităţii, Agenţia Împreună a derulat proiecte privind egalitatea de şanse, integrarea romilor pe piaţa muncii, accesul romilor la servicii sociale, accesul la educaţie de calitate, precum şi evaluări ale programelor pentru comunităţile de romi din România.