Responsabilități

Principalele responsabilităţi ale partenerilor sunt:

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii – coordonarea proiectului, coordonarea proiectării şi realizării cercetării sociale (metodologie, designul instrumentelor de cercetare, culegerea datelor), a analizei datelor (primară şi secundară) şi a elaborării rapoartelor tematice; contribuţie la dezvoltarea celor trei servicii/tehnologii şi coordonarea activităţilor de diseminare.

HOLT ROMANIA FCSSCF – Filiala Iași – suport în derularea cercetării (culegerea datelor); contribuţie la analiza datelor şi la elaborarea rapoartelor tematice, la dezvoltarea celor trei servicii/ tehnologii şi la activităţile de diseminare.

ASOCIAŢIA CATALACTICA – suport în derularea cercetării (culegerea datelor); contribuţie la analiza datelor şi la elaborarea rapoartelor tematice; coordonarea activităţii de dezvoltare a celor trei servicii/ tehnologii şi contribuţie la activităţile de diseminare.

AGENŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ ÎMPREUNĂ – suport în derularea cercetării (culegerea datelor); contribuţie la analiza datelor şi la elaborarea rapoartelor tematice; coordonarea activităţii de dezvoltare a celor trei servicii/ tehnologii şi contribuţie la activităţile de diseminare.